Medieinformation

Fagbladet GLAS udgives af GLAS – Glasteknisk forening

GLAS – Glasteknisk Forening består af Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien

Fagbladet GLAS udsendes til

  • 2.800 arkitekter og arkitektvirksomheder
  • 900 ingeniører
  • 700 glarmestre og glarmestersvende
  • 300 vindues- og glasproducenter
  • 600 myndigheder og offentlige institutioner
  • 500 entreprenører
  • 300 øvrige

Fagbladet GLAS udgives 4 gange om året

primo marts
medio juni
medio september
primo december

Redaktion

Kim Sejr, ansvarshavende redaktør
4813 1373 – ks@huginmedia.dk

Annoncesalg

Mediekonsulent Steffen Aunø
4813 1375 – sa@huginmedia.dk

Mediekonsulent Finn Chortsen
4813 1372 – fc@huginmedia.dk

Layout og produktion

Hugin Media ApS,
Huginsvej 2B,
3400 Hillerød