Fagbladet Glas

Glasteknisk Forening udgiver fagbladet Glas fire gange årligt i et distribueret oplag på pt. omkring 6.000 stk.

Fagbladet Glas dækker alle aspekter af glas – inspiration til nyskabende og funktionelle glasløsninger i byggeriet, information om byggeprojekter hvor glas og glarmestre spiller en vigtig rolle, markedsføring af glasleverandørernes og glarmestrenes ydelser overfor beslutningstagere indenfor byggeriet samt information om den tekniske udvikling i glasbranchen.

Målgruppen er arkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører og andre aktører i byggebranchen.

Bladet har til formål at:

 • Inspirere til nyskabende og funktionelle glasløsninger i byggeriet
 • Informere om byggeprojekter hvor glas og glarmestre spiller en vigtig rolle.
 • Markedsføre glasleverandørernes og glarmestrenes ydelser overfor beslutningstagere indenfor byggeriet
 • Informere om den tekniske udvikling i glasbranchen

Det redaktionelle mål er udvikle og fastholde en profil med en redaktionel dækning af høj faglig kvalitet, der er seriøs og uvildig.

Medieinformation

Fagbladet GLAS udgives af GLAS – Glasteknisk forening

GLAS – Glasteknisk Forening består af Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien

Fagbladet GLAS udsendes til

 • 2.800 arkitekter og arkitektvirksomheder
 • 900 ingeniører
 • 700 glarmestre og glarmestersvende
 • 300 vindues- og glasproducenter
 • 600 myndigheder og offentlige institutioner
 • 500 entreprenører
 • 300 øvrige

Fagbladet GLAS udgives 4 gange om året

primo marts
medio juni
medio september
primo december

Redaktion

Kim Sejr, ansvarshavende redaktør
4813 1373 – ks@huginmedia.dk

Annoncesalg

Mediekonsulent Steffen Aunø
4813 1375 – sa@huginmedia.dk

Mediekonsulent Finn Chortsen
4813 1372 – fc@huginmedia.dk

Layout og produktion

Hugin Media ApS,
Huginsvej 2B,
3400 Hillerød

Annoncepriser og formater

Særplacering + 15 %

Brancheregistret, DKK 1.600,- pr. placering.

Partneraftale: 4  ×  1/1 side p.a., deltagelse i faglig partnerkonference.

Alle priser er ekskl. moms og udfærdigelse af annoncemateriale. Vi tager forbehold for ændringer af priser og annonceformater.

Annoncemateriale

Sendes til:
Annoncekoordinator Lene Lykke
4813 1379 – ll@hugimedia.dk
Altid som PDF i høj opløsning (300 ppi)
i CMYK. Plus 3 mm beskæring hvis annoncen er til kant.

Tekniske data

Format: A4 (210 x 297 mm)
Trykteknik: Offset, 70 linjer raster.
Trykkes i ISO standard CMYK 4-farve.
Oplag: 6.150 ex

1/4-side højformat 1/4-side højformat B 1/4-side bredformat
1/4 side højformat A
87 × 120 mm
DKK 8.595
1/4 side højformat B
41 × 275 mm
DKK 8.595
1/3 side bredformat
179 × 85 mm
DKK 9.595
1/2-side højformat 1/2-side højformat til kant 1/2-side bredformat 1/2-side bredformat til kant
1/2 side højformat
87 × 246 mm
DKK 12.595
1/2 side højformat til kant
106 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 13.855
1/2 side bredformat
179 × 120 mm
DKK 12.595
1/2 side bredformat til kant
210 × 146 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 13.855
1/1-side 1/1-side til kant 2., 3., 4. omslag
1/1 side
179 × 275 mm
DKK 19.995
1/1 side til kant
210 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 21.995
2. og 3.  omslagsside
210 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
2.: DKK 26.500
3.: DKK 24.200
Dobbeltside Dobbeltside til kant
Dobbeltside
382 × 275 mm
DKK 28.900
Dobbeltside til kant
420 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 31.900

Annonceformater er angivet i bredde × højde. Priserne gælder fra 1. januar 2021 og er ekskl. moms og evt. produktionsomkostninger. Priserne er for uspecificeret annonceplacering.